Tumor de la Hipòfisi

Línies de recerca sobre el Tumor de la Hipòfisi

Temps de lectura: 1 min

Els tumors hipofisiaris són un camp d'interès científic mèdic quirúrgic i existeixen múltiples línies de recerca. En primer lloc, existeixen línies de recerca quirúrgiques per a valorar els resultats de les cirurgies per via transesfenoïdal i valorar les complicacions i repercussions en la qualitat de vida, així com la implementació de tècniques i abordatges nous amb l'ús de tecnologia capdavantera.

Des del punt de vista mèdic, és de gran interès l'estudi de les bases moleculars i d'expressió d'aquests tumors per a valorar el pronòstic i també la possible resposta als medicaments. També s'estan investigant nous fàrmacs per controlar el creixement de tumors no resecables o completament resecables i també, la seva secreció en el cas de tumors secretors.

Així mateix, existeixen múltiples línies de recerca per a cadascun dels tumors hipofisiaris secretors, per a valorar les taxes de curació, predictors postquirúrgics de curació i resposta a medicaments tant pel que fa a secreció com de creixement tumoral.

Informació documentada per:

Julia Alcazar
Joaquim Enseñat
Mireia Mora

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure't!

Comprova la teva safata d'entrada, rebràs un e-mail de confirmació.

Hi ha hagut un error i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.