Alzheimer

Causes de la malaltia d’Alzheimer

Temps de lectura: 3 min

La causa última de la malaltia d’Alzheimer, en la majoria dels casos, no es coneix, excepte quan hi ha una alteració genètica.

Sí se sap que de manera molt precoç, anys abans de l’inici dels símptomes, dues proteïnes es dipositen al cervell, la proteïna beta amiloide i la proteïna tau hiperfosforilada. La proteïna amiloide forma agregats en forma de plaques que es dipositen al voltant de les neurones, i la proteïna tau hiperfosforilada, forma uns agregats dins de les neurones anomenats cabdells neurofibril·lars, per la seva semblança a un cabdell de fils quan es visualitzen al microscopi. Aquests dipòsits s’estenen per les diferents àrees de l’escorça cerebral seguint un patró que és molt semblant entre malalts d’Alzheimer.

No queda clar quin és el paper d’aquestes proteïnes en la malaltia, però la majoria d’experts creuen que el seu dipòsit interfereix en el normal funcionament de les neurones, impedint la correcta comunicació entre elles i el normal processat d’informació, la qual cosa, finalment, contribueix a la degeneració i mort neuronal. A més, generen altres fenòmens, com processos inflamatoris que es poden produir com a mecanisme de defensa del cos davant la malaltia, o bé generar una part dels danys.  

En els casos poc freqüents, considerats genètics o autosòmics dominants, la causa de la malaltia és una alteració genètica en un de 3 gens: el gen de presenilina 1 (PSEN1), presenilina 2 (PSEN2) o proteïna precursora d’amiloide. Las mutacions en aquests gens produeixen una alteració en el metabolisme de la proteïna amiloide i un depòsit molt precoç d’aquesta proteïna.

Factors de risc de la malaltia d’Alzheimer

edat fer-se gran

Edat. El principal factor de risc de la malaltia d’Alzheimer esporàdica és l’edat. La incidència i prevalença de la malaltia d’Alzheimer augmenta amb la edat, especialment per sobre dels 65 anys.

Dona

Sexe femení. Ser dona també és un factor de risc, 2 de cada 3 nous casos són dones, encara que no es coneix bé el motiu.

família, factors hereditaris

Antecedents familiars de malaltia d’Alzheimer a la família fa que una persona tingui major predisposició a patir la malaltia, si bé només en 1 de cada 200-500 casos la malaltia es transmet de pares a fills. El principal factor de risc genètic, en els casos no heretats, és la presència de l’al·lel ε4 del gen de APOE que augmenta el risc de patir la malaltia respecte a les persones que no tenen aquest al·lel. Tot i així, la presència d’aquest no determinarà que la persona desenvolupi la malaltia, donat que la meitat de les persones que el tenen mai patiran la malaltia.

Colesterol taponant una vena

També s’ha vist una relació entre l’Alzheimer i la mala salut cardiovascular. Així, el tabaquisme, el sedentarisme, la hipertensió arterial, la obesitat i la diabetis mellitus augmenten el risc de patir la malaltia d’Alzheimer.

Canvi d'humor, depressió

D’altra banda, altres factors com la baixa escolaritat, l’aïllament social, la depressió i la presència de mala audició augmenten també el risc de patir la malaltia.

Informació documentada per:

Raquel Sánchez-Valle
Neus Falgàs
Soledad Barreiro

Publicat: 9 de abril de 2018
Actualitzat: 9 de abril de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure't!

Comprova la teva safata d'entrada, rebràs un e-mail de confirmació.

Hi ha hagut un error i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.